ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีการศึกษา 2561       ขอเชิญใช้บริการทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI       กลุ่มงานวิทยบริการเข้าร่วมอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น       หนังสือใหม่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561       กลุ่มงานวิทยบริการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมห้องสมุดดิจิทัล 4.0        วารสาร ประจำเดือน มกราคม 2561       กลุ่มงานวิทยบริการ ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและ ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ ได้จัดสัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่องการอ้างอิงข้อมูล การ เขียนบรรณานุกรม และการสืบค้นฐานข้อมูลทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ       ประชุมฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุด       อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด       บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์     
       เมนูหลัก
       ห้องสมุดกฎหมาย
       ทรัพยากรสารสนเทศ
       อาเซียนศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  1
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,648
  เยี่ยมชมปีนี้ :  8,497
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  216,021
  IP :  54.81.119.14
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 กลุ่มงานวิทยบริการเข้าร่วมประชุมข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 1/2559
 หมวด :  ข่าวกิจกรรมกลุ่มงานวิทยบริการ   วันที่ :  26-02-2559
    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากร กลุ่มงานวิทยบริการ ได้เข้าร่วมประชุมข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 1/2559  ซึ่งมีสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน  พร้อมด้วยข่ายงานสำนักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม   ซึ่งครั้งนี้มีการจัดประชุมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายในของการบริหารห้องสมุด  การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้  และการบริการสารสนเทศท้องถิ่น   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร และนักศึกษาของแต่มหาวิทยาลัย