หนังสือใหม่ กันยายน 2561       วารสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561       ทฤษฎีจำนวน       วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต       พรรณไม้พร้อมสรรพคุณในดงโต่งโต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)       พืชสมุนไพร       ฟิสิกส์ 1 = Physics 1       แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review       การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการฝ่ายบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 2/2561        บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียน ในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรม (UC-TAL) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
       เมนูหลัก
       ห้องสมุดกฎหมาย
       ทรัพยากรสารสนเทศ
       อาเซียนศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  2
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,191
  เยี่ยมชมปีนี้ :  33,084
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  240,608
  IP :  54.80.87.166
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 กลุ่มงานวิทยบริการเข้าร่วมประชุมข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 1/2559
 หมวด :  ข่าวกิจกรรมกลุ่มงานวิทยบริการ   วันที่ :  26-02-2559
    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากร กลุ่มงานวิทยบริการ ได้เข้าร่วมประชุมข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 1/2559  ซึ่งมีสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน  พร้อมด้วยข่ายงานสำนักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม   ซึ่งครั้งนี้มีการจัดประชุมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายในของการบริหารห้องสมุด  การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้  และการบริการสารสนเทศท้องถิ่น   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร และนักศึกษาของแต่มหาวิทยาลัย