วารสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560       กลุ่มงานวิทยบริการ ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและ ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ ได้จัดสัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่องการอ้างอิงข้อมูล การ เขียนบรรณานุกรม และการสืบค้นฐานข้อมูลทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ       ประชุมฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุด       วารสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2560       อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด       วารสาร ประจำเดือน กันยายน 2560       วารสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2560       บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์       วารสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2560       วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2560     
       เมนูหลัก
       ห้องสมุดกฎหมาย
       ทรัพยากรสารสนเทศ
       อาเซียนศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  13
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,646
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,524
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  206,435
  IP :  54.196.201.241
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 กลุ่มงานวิทยบริการเข้าร่วมประชุมข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 1/2559
 หมวด :  ข่าวกิจกรรมกลุ่มงานวิทยบริการ   วันที่ :  26-02-2559
    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 หัวหน้ากลุ่มงานและบุคลากร กลุ่มงานวิทยบริการ ได้เข้าร่วมประชุมข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 1/2559  ซึ่งมีสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน  พร้อมด้วยข่ายงานสำนักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม   ซึ่งครั้งนี้มีการจัดประชุมที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์ของเครือข่ายในของการบริหารห้องสมุด  การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ  ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้  และการบริการสารสนเทศท้องถิ่น   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากร และนักศึกษาของแต่มหาวิทยาลัย