วารสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560       กลุ่มงานวิทยบริการ ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาและ ผศ.ดร.อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์ ได้จัดสัมมนาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่องการอ้างอิงข้อมูล การ เขียนบรรณานุกรม และการสืบค้นฐานข้อมูลทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ       ประชุมฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุด       วารสาร ประจำเดือน ตุลาคม 2560       อบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด       วารสาร ประจำเดือน กันยายน 2560       วารสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2560       บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์       วารสาร ประจำเดือน กรกฎาคม 2560       วารสารประจำเดือนมิถุนายน 2560     
       เมนูหลัก
       ห้องสมุดกฎหมาย
       ทรัพยากรสารสนเทศ
       อาเซียนศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  10
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,643
  เยี่ยมชมปีนี้ :  29,521
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  206,432
  IP :  54.196.201.241
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ประชุมฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุด
 หมวด :  ข่าวกิจกรรมกลุ่มงานวิทยบริการ   วันที่ :  13-11-2560
              เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 บุลลากรกลุ่มงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กล่าวเปิดประชุม และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการฝ่ายบริการ เข้าร่วมประชุม 12 มหาวิทยาลัย จากทั้งหมด 16 มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกข่ายงานห้องสมุดฯ จากการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการฝ่ายบริการเครือข่ายฯ ได้สรุปว่าห้องสมุดในเครือข่ายทั้ง 16 แห่ง จะเปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Lone Service) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
          โดยการ
บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Lone Service) จะให้บริการสำเนาหนังสือ วิทยานิพนธ์ วิจัย บทความจากวารสาร บทความจากฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการค้นคว้าศึกษาและวิจัย ของนักศึกษา และบุคลากร ต่อไป

***หมายเหตุ   ผู้ที่สนใจใช้บริการ ยืมระหว่างห้องสมุด 
(Interlibrary Lone Service) สามารถติดต่อได้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ***