หนังสือใหม่ กันยายน 2561       วารสาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561       ทฤษฎีจำนวน       วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต       พรรณไม้พร้อมสรรพคุณในดงโต่งโต้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (นามน)       พืชสมุนไพร       ฟิสิกส์ 1 = Physics 1       แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review       การประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะกรรมการฝ่ายบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 2/2561        บุคลากรกลุ่มงานวิทยบริการ เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียน ในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูล สหบรรณานุกรม (UC-TAL) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     
       เมนูหลัก
       ห้องสมุดกฎหมาย
       ทรัพยากรสารสนเทศ
       อาเซียนศึกษา
       ลิงค์ที่น่าสนใจ
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  151
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,178
  เยี่ยมชมปีนี้ :  33,071
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  240,595
  IP :  54.80.87.166
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 ประชุมฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุด
 หมวด :  ข่าวกิจกรรมกลุ่มงานวิทยบริการ   วันที่ :  13-11-2560
              เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 บุลลากรกลุ่มงานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการ ข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 1/2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้กล่าวเปิดประชุม และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการฝ่ายบริการ เข้าร่วมประชุม 12 มหาวิทยาลัย จากทั้งหมด 16 มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกข่ายงานห้องสมุดฯ จากการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการฝ่ายบริการเครือข่ายฯ ได้สรุปว่าห้องสมุดในเครือข่ายทั้ง 16 แห่ง จะเปิดให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Lone Service) ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560
          โดยการ
บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Lone Service) จะให้บริการสำเนาหนังสือ วิทยานิพนธ์ วิจัย บทความจากวารสาร บทความจากฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการค้นคว้าศึกษาและวิจัย ของนักศึกษา และบุคลากร ต่อไป

***หมายเหตุ   ผู้ที่สนใจใช้บริการ ยืมระหว่างห้องสมุด 
(Interlibrary Lone Service) สามารถติดต่อได้ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ***