วารสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563       วารสาร ประจำเดือน ธ.ค.62-ม.ค.63       หนังสือใหม่ มกราคม 2563       วารสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562       ประชุมงานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ครั้งที่ 3/2562        การลงนาม MOU โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์(Online Database) และฐานข้อมูลประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ชื่อฐานข้อมูล EBSCO eBooks Collection จำนวน 22 ชื่อเรื่อง       แคลคูลัส1สำหรับวิศวกร       งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ได้จัดอบรม       ระบบจำนวน (Number System)       ทฤษฎีจำนวน     
  เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
  การบริการของห้องสมุด
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  Administrator
  ห้องสมุดกฎหมาย
  ข้อมูลทั่วไป
  สืบค้นหนังสือกฎหมาย
  สืบค้นราชกิจจานุเบกษา
  สืบค้นกฏหมายฏีกา
  ทรัพยากรสารสนเทศ
  ฐานข้อมูลออนไลน์
  สืบค้นวิทยานิพนธ์ไทย TDC
  ฐานข้อมูล E-Book
  ฐานข้อมูลกฤตภาค
  สืบค้นฐานข้อมูลบทความ Proceeding
  Thai Journal Impact Factor
  ทรัพยากรสารสนเทศ
  อาเซียนศึกษา
  ประเทศใน AEC
  ความเป็นมา AEC
  AEC BLUEPRINT
  กฎบัตรอาเซียน
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สำนักงาน ก.พ.
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  147
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,250
  เยี่ยมชมปีนี้ :  4,249
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  362,938
  IP :  54.85.57.0
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ฐานข้อมูลเกษตร GALE

          Gale OneFile : ฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่สามารถเข้าถึงวารสารที่ครอบคลุมสาขาการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาวารสารที่เป็นปัจจุบันและมีความน่าเชื่อถือและยังครอบคลุมด้านอุตสาหกรรม - ในแง่มุมที่เป็นประโยชน์ของการทำฟาร์มไปจนถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยในด้านพืชสวน

*หากต้องการใช้งานนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สามารถ Login ด้วย Email : xxx@ksu.ac.th สะดวกแก่การใช้งานทุกที่ ทุกเวลา *

(ใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563)

*** Link:https://go.gale.com/ps/start.do?p=PPAG&u=thksu***